Basene våre

1.trinnsbasen

Dette er basen for de aller minste. Her er det ca. 88 barn og Santigi er baseleder. Barna holder til i 1.trinnsbasen. Telefonnummeret er: 903 65 904.

2.trinnsbasen

På denne basen er det ca. 100 barn til sammen. 2.trinnselevene våre holder til i matsalen og på 2.trinnsbasen (ved siden av kjøkkenet). På denne avdelingen er Anne-Tin baseleder. Telefonnummeret er: 903 64 345.

3.trinnsbasen

På denne basen er det ca. 50 barn til sammen. Barna holder til i gangen ved helsesøster, inngang hovedinngangen eller nedre gymsal, Emma er baselder. Telefonnummeret er: 902 98 229.

4.trinnsbasen

På denne basen er det de eldste elevene våre som holder til, ca. 50 stykker. Elevene på. Her er også Emma baseleder. Telefonnummeret er tlf: 903 61 097

Supertoget Baseleder
Elever i F og G-gruppa får gratis AKS-plass. Telefonnummeret er 903 61 097.