Våre baser

Eventyrtoget

Dette er basen for de aller minste. Her er det ca. 88 barn og Anne Tin er baseleder. Telefonnummer til Eventyrtoget er: 903 65 904.

Ekspresstoget

På denne basen er det ca. 80 barn til sammen. Dette er basen for 2.trinnselevene våre. På denne avdelingen er Anne Tin baseleder. Telefonnummer til Ekspresstoget er: 903 64 345.

Fantasitoget

På denne basen er det ca. 60 barn til sammen. Dette er basen for 3.trinnselevene, Emma Løvik er baselder her. Telefonnummer til Fantasitoget er: 902 98 229.

Heiatoget

På denne basen er det de eldste elevene våre som holder til, ca. 60 stykker. Elevene på Heiatoget har eget aktivitetstilbud. Her får barna mer ansvar for egne aktiviteter. Her er Santigi Løken baseleder. Heiatoget kan nås på tlf: 903 61 097

Supertoget Baseleder
Supertoget: Emma Løvik 903 64 345