1. trinn

Bjørn velkommen

Telefonnummer til 1.trinnsbasen er: 903 65 904.
Barna på 1.trinn holder til på basen og i klasserommene. I løpet av uken kan barna være med på mange forskjellige aktiviteter for eksempel uteaktiviteter, gymsal, sjakkurs, kor og formingsaktiviteter. Vi samarbeider tett med skolen og holder på med mye av det samme som skjer i klasserommet, bare på en annen måte.