5. trinn

logo

Mange barn og foresatte har ytret ønske om en mulighet for AKS også etter 4. trinn. På bakgrunn av etterspørselen har vi derfor valgt å starte et prøveprosjekt som vil gå frem til utgangen av året 2017. I tett samarbeid med skolen og deres mål og planer for grunnleggende ferdigheter, vil vi legge opp til et læringsstøttendetilbud i dialog med barna. Målet med prosjektet er å gi 5.klassingene en fritidsarena hvor de kan utfolde seg i trivelige og tryggeomgivelser. Både på AKS, i nærmiljøet og ute i naturen. Vi ønsker å være et sunt, sosialt og lærerikt alternativ til dataspill og hjemmesitting. Derfor kommer vi også til å legge opp til opplevelsesturer både i byen og i marka. Vi vil kun tilby halvdagsplasser til 5.trinn. Dette på grunn av at de ikke kommer til å ha nok tid til å fylle opp en heldagsplass. Denne halvdagsplassen kan kun brukes etter ordinær skoletid, altså ikke på morgenen.

Priser for halvdagsplass for 2017.

Inntekt over 374 544 kroner Halvdagsplass 1975 kroner

Inntekt fra 210 682 - 374 544 kroner Halvdagsplass 737 kroner

Inntekt til og med 210 681 kroner Halvdagsplass 401 kroner

Svarslipp