Hovedseksjon

Kodekurs for elever på 4. trinn

Kodekurs på Aks

Kodekurs skoleåret 2019/20

Alle elevene på 4. trinn skoleåret 2019/20

vil også få mulighet til å delta på kodekurset. Det vil bli arrangert kurs både høsten og våren dette skolåret.

Morsomt å programmere

Det finnes mange grunner til å lære seg å programmere. Først og fremst er det veldig morsomt. Som programmerer kan man bygge noe helt eget, et program eller et spill som kan være både nyttig, lærerikt og underholdende.

På kodekurset vil elevene bli kjent med blokkbasert programmering. Elevene programmerer ved å dra og sette sammen klosser, litt som å bygge med LEGO. Blokkbasert programmering gir et godt grunnlag for å lære seg andre programmeringsspråk senere.

Ungdomstrinnselever som instruktører

Det er ungdomstrinnselever fra Osloskolen som er instruktører på kodekursene. Ungdomsskoleelevene har fått opplæring i regi av Kodegenet AS som har lang erfaring fra slikt arbeid, blant annet gjennom organisasjonen Lær Kidsa Koding. På kodekurset vil det alltid være ansatte fra AKS tilstede, i tillegg til instruktørene.

Elevene som deltar på kodekurset får et eget kurshefte som kan være et fint oppslagsverk for de som ønsker å programmere nye ting også etter at kurset er gjennomført.

Påmelding

Snurr film