Spesialgrupper

Sinsen skole har to byomfattende spesialklasser for elever med generelle lære- og atferdsvansker. Inntaket til disse klassene skjer sentralt i UDA.

Spesialundervisning