Standard for skole-hjem samarbeid

skolehjem samarbeid

Alle skoler i Oslo har en felles standard for samarbeid mellom skole og hjem. Målet med standarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av skolen, og hva skolen forventer av de foresatte.

Skolene kan i tillegg utarbeide sine egne retningslinjer, som et supplement til standarden.

Standarden er oversatt til seks språk og distribueres elektronisk til alle foresatte i Osloskolen, som har elever i grunnskole eller på videregående skole.

Last ned den Oslostandarden for skole-hjem samarbeid her

Oversettelser (PDF):

Arabisk
Engelsk
Somalisk
Tamilsk
Tyrkisk
Urdu