Permisjonsreglement

Skolen vår følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. 

Permisjon på 1 dag kan søkes direkte til lærer.

Skal det søkes om permisjon utover 1 dag må det søkes her.

Send til: postmottak@ude.oslo.kommune.noMerk e-posten med "Søknad om fri" og skolens navn.

Les mer om permisjonsreglementet her.

Sinsen skole har gått over til et nytt arkiverings- og saksbehndlingssystem kalt Websak. Skjemaer kan ikke lenger leveres over skranke, men må sendes til etaten hvor alt blir journalført og lagt i elektronisk elevmappe. Dette kan dessverre medføre lengre behandlingstid i oppstartsfasen. Hvis dere mangler svar kan dere sende e-post direkte til rektor.