Hovedseksjon

1. trinn

UKEPLAN

Vi har én lærer og én assistent i hver klasse:

Selma er trinnets naturfagslærer. Hun har 1 time naturfag i uken, i hver klasse. I tillegg har vi to ressurslærere på trinnet, Ursula og Camilla. De er med som støtte i klasserommet, men har også egne timer der de tilrettelegger for læring i mindre grupper. Dette inkluderer også tilrettelagt norskopplæring etter behov.

Bokstavinnlæring er hovedfokus i norskfaget på 1. trinn. Hver uke lærer vi to nye bokstaver. Dette er grunnlaget for videre lese- og skriveopplæring. I matematikk arbeider vi med tallene fra 1 - 20 i forskjellige sammenhenger.

Vi former tall, teller, sorterer, sammenligner, grupperer, spiller og leker med ulike konkreter. Målet er å øke elevenes tallforståelse. Vi har også fokus på å utvikle dagligdagse ord og begreper på engelsk. Av praktisk-estetiske fag har vi kunst- og håndverk, musikk og gym. I tillegg undervises det i samfunnsfag, naturfag og KRLE.

Vi har fokus på "Ingen utenfor", der vi jevnlig jobber med klassemiljøet. Vi har tro på at god trivsel fører til bedre samhold, engasjement og læring.

 

1. trinn 
1A - Marianne Grüner
1B - 
Marianne Rand
1C - 
Anush Sargsyan
1D - Belma Sahman