Hovedseksjon

1. trinn

UKEPLAN

På 1. trinn er det en kontaktlærer og en lærerassistent i hver klasse.  

Bokstavinnlæring er hovedfokus i norskfaget på 1. trinn. Hver uke lærer vi to nye bokstaver og repeterer de bokstavene vi har lært. Dette er grunnlaget for videre lese- og skriveopplæring.  

I matematikk arbeider vi med tallene fra 1 - 20 i forskjellige sammenhenger. Vi former tall, teller, sorterer, sammenligner, grupperer, spiller og leker med ulike konkreter. Målet er å øke elevenes tallforståelse.  

Vi er også opptatt av å utvikle og bruke dagligdagse ord og begreper på engelsk. Av praktisk-estetiske fag har vi kunst- og håndverk, musikk og kroppsøving. I tillegg undervises det i samfunnsfag, naturfag og KRLE.  

Sinsen skole er en "Ingen utenfor"- skole og samarbeider med Redd barna om å skape gode og trygge klassemiljøer der alle elevene våre skal føle tilhørighet.  

Vi har fokus på inkludering. Alle elever blir møtt med høye forventninger og får delta aktivt i felleskap sammen med andre.  Vi vil jobbe systematisk med trening på sosiale ferdigheter, og med en god struktur sørge for trygge relasjoner. 

Lene og Fride er trinnets naturfagslærere. I tillegg har vi en ressurslærer på trinnet, Camilla. Hun er med som støtte i klasserommet, men har også kurs hvor vi tilrettelegger for læring i mindre grupper. Dette inkluderer også tilrettelagt norskopplæring etter behov. 

Kontaktlærere:
1A - Marianne Grüner

1B - Marianne Rand

1C - Håvard Riegels Egeberg

1D – Anette Rosnes  

 

Ressurslærer:

Camilla Aas