1. trinn

UKEPLAN

Vi har én lærer og én assistent i hver klasse:

Hanne My er trinnets naturfagslærer. Hun har 1 time naturfag i uken, i hver klasse. I tillegg har vi en egen ressurslærer på trinnet, Martine. Hun er med som støtte i klasserommene, men har også eget klasserom hvor hun tilrettelegger for læring i mindre grupper. Hun vil også tilby noen elever egen norskopplæring.

Bokstavinnlæring er hovedfokus i norskfaget på 1. trinn. Hver uke lærer vi tre nye bokstaver. Dette er grunnlaget for videre lese- og skriveopplæring. I matematikk arbeider vi med tallene fra 1 - 20, i ulike sammenhenger.

Vi former tall, teller, sammenligner, grupperer, spiller og leker med ulike konkreter. Målet er å øke elevenes tallforståelse. Vi har også fokus på å utvikle dagligdagse ord og begreper på engelsk. Av praktisk-estetiske fag har vi kunst- og håndverk, musikk og gym. I tillegg undervises det i samfunnsfag, naturfag og KRLE.

Vi har fokus på "Ingen utenfor", der vi jevnlig jobber med klassemiljøet. Vi har tro på at god trivsel fører til bedre samhold, engasjement og læring.