Hovedseksjon

2. trinn

UKEPLAN

Vi har et spennende skoleår foran oss hvor vi skal fortsette arbeidet med de nye læreplanene. I den sammenheng skal vi fortsette å jobbe tverrfaglig.

 

Vi vil samtidig fortsette å ha stort fokus på de grunnleggende ferdighetene: skriving, lesing, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter. Vi fortsetter med TIEY i norsk og matematikk. Gjennom stasjonsarbeidet får elevene brukt alle de fem grunnleggende ferdighetene i tillegg til variasjon i arbeidsmetoder.

 

Sinsen skoles visjon er å realisere drømmer gjennom læring. For å lære godt er det viktig at elevene trives og har det bra på skolen. Derfor kommer vi til å jobbe mye med sosiale ferdigheter og skape gode relasjoner elevene imellom.

 

Kontaktlærere:

2A – Christopher Bordvik Hammer

2B – Ida Ohm Gudmundsen

2C – Anush Sargsyan

2D – Belma Sahman

 

Vi har også flotte faglærere, ressurslærere og leselærer på trinnet i år:

 

Faglærere:

Fride Hellesjø Bøe (naturfag)

Rebecca Winter (kroppsøving)

 

Ressurslærer:

Kristin Bøhn Evensen (Spesialpedagog)

Andrine Fredriksen (Spesialpedagog)

 

Leselærer:

Mari Helgetun Kristiansen

 

Vi gleder oss veldig til å bli bedre kjent med alle elevene våre!

Hilsen 2. trinn