Hovedseksjon

4. trinn

UKEPLAN

Vi har et spennende skoleår foran oss hvor vi skal fortsette arbeidet med de nye læreplanene. I den sammenheng skal vi fortsette å jobbe tverrfaglig. 

 

Vi vil samtidig fortsette å ha stort fokus på de grunnleggende ferdighetene: skriving, lesing, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter. Vi går bort fra TIEY, men vi vil sørge for variasjon i arbeidsmetodene vi benytter.

 

Sinsen skoles visjon er å realisere drømmer gjennom læring. For å lære godt er det viktig at elevene trives og har det bra på skolen. Derfor kommer vi til å jobbe mye med sosiale ferdigheter og skape gode relasjoner elevene imellom. 


Årets kontaktlærere er:
4A- Julie Heile Mikaelsen
4B- Elisabeth Wessel Haddal
4C- Tor Hasli Ottesen
4D- Espen Reset Lillevik 

 

Faglærere: 

Maria Moen – Kroppsøving

Beathe Leren Luneborg – Musikk

Lene Sveen – Naturfag

Alieu Mbakeh – Mat og helse

 

Ressurslærer: 

Fatima Saleem

 

Assistent:

Bertine Brænna

 

Leselærer: 

Beathe Leren Luneborg

Hilsen 4.trinn