4. trinn

UKEPLAN
 Dette året vil det også være flere faglærer knyttet til trinnet.
Kristoffer Bugge Holtung: Kroppsøving og svømming
Jacob Thorsen: Musikk og Kunst og Håndverk
Maren Valstad og Daniel Basmadjian: KRLE
Mette Dammen: Ressurslærer