Hovedseksjon

6. trinn

UKEPLAN

Vårt trinn består av 74 flotte elever. Dette året gleder vi oss til å ta fatt på nye, tverrfaglige prosjekter. Vi skal blant annet fordype oss i Europa, Vikingtiden og universet. Vi gleder oss også til å skape gode opplevelser sammen, ved å reise på tur i skog og mark. Kanskje vi også får lov til å reise på ulike museer i år. Det har vi savnet!

Sinsen skoles visjon er å realisere drømmer gjennom læring. Trygghet og trivsel er den viktigste forutsetningen for læring. Derfor kommer vi til å fortsette og ha fokus på sosiale ferdigheter og bruke mye tid på samtaler og aktiviteter som er med på å skape et godt klassemiljø. Her må alle bidra! 

Årets kontaktlærere er:

6A: Nina Greil: nina.greil@osloskolen.no

6B: Linda Lund: linda.lund@osloskolen.no

6C: Marit Rønning

Årets faglærere/ressurslærer er:

Faglærere i kunst og håndverk: Ioannis Gennarakis og Natalie Schou-Standal.
Faglærer i musikk og leselærer: Oda Lilleøkdal.
Faglærer i mat og helse (sammen med kontaktlærer): Alieu Badara Mbakeh. Faglærer i kroppsøving (gjelder kun 6A): Maria Moen
Ressurslærer i norsk, matte og engelsk: Nicoline .
SNO: Fatima Saleem.

Her kan du lese litt om hvordan vi kommer til å jobbe dette året:

Grunnleggende ferdigheter i lesing: Vi bruker ulike lesestrategier tilpasset ulike tekster, med hovedfokus på SALTO. SALTO står for Superblikk, Alt du vet, Lesemåte, Tenkestopp og Oppsummering.

Grunnleggende ferdigheter i skriving: I år kommer vi til å jobbe mye med struktur når man skriver ulike type tekster. Vi kommer også til å ha fokus på skildringer/beskrivelser i skjønnlitterære tekster.

Grunnleggende ferdigheter i regning: Vi fortsetter med de fire regneartene, og hvordan vi skal hente ut riktig informasjon og tolke sammensatte tekstoppgaver. I år kommer vi også til å øve å ta i bruk matematiske ferdigheter i andre fag (f eks mat og helse).

Grunnleggende ferdigheter i IKT: Vi viderefører bruken av læringsbrett på skolen og hjemme. Vi utforsker nye apper og blir enda bedre enn vi allerede er.

Grunnleggende muntlige ferdigheter: I år blir muntlige presentasjoner for klassen en større del av skolehverdagen. Den gode dialogen mellom læringsparene vil vi fortsette å øve på.