6. trinn

UKEPLAN

Vi er klar til oppstart som 6 ABC. Dette er spennende og gøy! I år skal vi ha mat og helse! Vi har også flotte faglærere med oss på teamet:

Jacob Holte Thorsen – musikk
Ioannis Gennarakis - kunst og håndverk
Rebecca Winter - kunst og håndverk

Shila Karim – Ressurslærer

Pedagogene skal formidle kunnskap, fremme positiv atferd og sosiale ferdigheter og arbeide for at elevene lærer å ha tro på seg selv. Vi går nå en ny læreplan i møte, så elever og foresatte vil merke at vi starter å arbeide mer og mer temabasert. Her har vi alle en unik mulighet til å forme den nye didaktikken på Sinsen skole. Vi fortsetter med læringsbrett som verktøy.

Samarbeid er i fokus på 6. trinn, derfor legges det opp til gruppearbeid og faglige prosjekt på tvers av klasser. De ulike lærerne på trinnet sitter med mye god kompetanse og den vil vi bruke på best måte. Undervisningen tilpasses hver elev og det er et fokus på grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning.

Vårt mål er å skape gode arbeidsrutiner og et trygt klassemiljø. I alle grupper skal det være greit å være seg, og at alle har en forståelse for at vi er flinke og glad i ulike ting.