Hovedseksjon

6. trinn

UKEPLAN

Sinsen skoles visjon er å realisere drømmer gjennom læring. Trivsel er viktig for å skape et godt læringsmiljø. Derfor kommer vi til å jobbe mye med sosiale ferdigheter og å skape gode relasjoner elevene imellom.

Vi skal lære mye spennende i år. Nytt av året er at vi skal ha mat og helse to timer hver uke. Vi kommer til å ha ulike tverrfaglige prosjekter, fagdager og ulike eskursjoner.

Sinsen skole er en Ingen Utenfor-skole. Det betyr at vi daglig har fokus på å skape trivsel og god læring i og utenfor klasserommet. Vi er opptatt av at elever og ansatte skaper gode relasjoner på tvers av klasser. 

 

Årets kontaktlærere er:

6a – Randi Marie Bakke

6b – Bettina Larsen

6c – Amanda Hansen Nygård

 

Vi ønsker velkommen til årets faglærere:

Ioannis Gennarakis – Kunst og håndverk

Natalie Schou-Standal - Kunst og håndverk

Sarah Calvert – Musikk

Alieu Badara Mbakeh - Mat og helse

Karoline Skive – Ressurslærer 

 

Her kan du lese litt om hvordan vi kommer til å jobbe dette året:

Grunnleggende ferdigheter i lesing: Vi bruker ulike lesestrategier tilpasset ulike tekster. Vi har fokus på å lese ulike sjangere. 

 

Grunnleggende ferdigheter i skriving: I år kommer vi til å jobbe mye med struktur når man skriver ulike type tekster. Vi kommer også til å jobbe med prosessorientert skriving der elevene får mulighet til å bearbeide og forbedre tekster de skriver.  

 

Grunnleggende ferdigheter i regning: Vi fortsetter med de fire regneartene, og hvordan vi skal hente ut riktig informasjon og tolke sammensatte tekstoppgaver.

 

Grunnleggende ferdigheter i IKT: Vi viderefører bruken av læringsbrett på skolen og hjemme. Vi utforsker nye apper og blir enda bedre enn vi allerede er.

 

Grunnleggende muntlige ferdigheter: Vi fortsetter med muntlige presentasjoner for klassen og den gode dialogen mellom læringsparene.

 

Vi gleder oss til et nytt og spennende år sammen med elevene våre.