6. trinn

UKEPLAN

Vårt trinn består av 79 flotte elever. Til tross for omstendighetene håper vi at vi kan dra mye på tur i skogen og ha utforskende naturfag. Vi kommer også til å jobbe mye tverrfaglig med ulike større prosjekter.

Sinsen skoles visjon er å realisere drømmer gjennom læring. For å lære godt er det viktig at elevene trives og har det bra på skolen. Derfor kommer vi til å jobbe mye med sosiale ferdigheter og skape gode relasjoner elevene imellom.

Årets kontaktlærere er:

6a: Hanne Andersen: haana009@osloskolen.no

6b: Kristoffer Bugge Holtung: krhoa010@osloskolen.no

6c: Randi Marie Bakke: rabaa004@osloskolen.no

 

Vi har også flotte faglærere på trinnet i år:

Faglærer i kunst og håndverk er Ioannis Gennarakis og Natalie Schou-Standal.

Faglærer i musikk og leselærer er Oda Lilleøkdal.

Faglærer i mat og helse er Alieu Badara Mbakeh og Maria Moen.

Ressurslærer i norsk, matte og engelsk er Shila Ferheng Karim.

Faglærer i norsk er Fatima Saleem.

Fysisk aktivitet og assistent på trinnet er Eirik Rogstad.

 

Her kan du lese litt om hvordan vi kommer til å jobbe dette året:

Grunnleggende ferdigheter i lesing: Vi bruker ulike lesestrategier tilpasset ulike tekster, med hovedfokus på SALTO. SALTO står for Superblikk, Alt du vet, Lesemåte, Tenkestopp og Oppsummering.

 

Grunnleggende ferdigheter i skriving: I år kommer vi til å jobbe mye med struktur når man skriver ulike type tekster. Vi kommer også til å ha fokus på skildringer/beskrivelser i skjønnlitterære tekster.

 

Grunnleggende ferdigheter i regning: Vi fortsetter med de fire regneartene, og hvordan vi skal hente ut riktig informasjon og tolke sammensatte tekstoppgaver. I år kommer vi også til å øve å ta i bruk matematiske ferdigheter i andre fag (f eks mat og helse).

 

Grunnleggende ferdigheter i IKT: Vi viderefører bruken av læringsbrett på skolen og hjemme. Vi utforsker nye apper og blir enda bedre enn vi allerede er.

 

Grunnleggende muntlige ferdigheter: I år blir muntlige presentasjoner for klassen en større del av skolehverdagen. Den gode dialogen mellom læringsparene vil vi fortsette å øve på.

 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med alle elevene våre J

 

Hilsen 6.trinn