7. trinn

UKEPLAN

Velkommen til 7.trinn!

Nå har vi endelig blitt størst ved Sinsen skole. Dette har vi gledet oss veldig til! Og vi har forberedt oss godt på at dette skoleåret skal bli det beste av alle, både faglig og sosialt. 

Sinsen skoles visjon er å realisere drømmer gjennom læring. Dette året skal vi fokusere på tverrfaglige prosjekter, utforskende skriving, dramatiseringer og naturfaglig eksperimentering.

Årets kontaktlærere er:

7a: Maren Valstad: maren.valstad@osloskolen.no

7b: Cecilie M. Leganger-Hansen: cemoa005@osloskolen.no

7c: Elisabeth Haddal: elisabeth.haddal@osloskolen.no

 

Vi har også flotte faglærere på trinnet i år:

Faglærer i kunst og håndverk:

Ioannis Gennarakis: ioannis.gennarakis@osloskolen.no

Natalie Schou-Standal: nasca003@osloskolen.no

 

Faglærer i musikk og leselærer:

Oda Lilleøkdal: odlia007@osloskolen.no

 

Ressurslærer i norsk, matte og engelsk:

Shila Ferheng Karim: Shila0703@osloskolen.no

 

Faglærer i norsk:

Fatima Saleem: fasaa003@osloskolen.no

Dette året blir ekstra spesielt, siden vi skal både vise hva vi har lært på barneskolen og forberede oss på hva som kommer til neste år. Vi fortsetter med å fokusere på grunnleggende ferdigheter.

Grunnleggende ferdigheter i lesing: Vi bruker ulike lesestrategier tilpasset ulike tekster, med hovedfokus på SALTO. SALTO står for Superblikk, Alt du vet, Lesemåte, Tenkestopp og Oppsummering. Vi fortsetter med å delta i ulike leseprosjekt, og vil lese mer varierte tekster.

 Grunnleggende ferdigheter i skriving: I år kommer vi til å jobbe videre med å strukturere tekster, med tematiske avsnitt, gode argumenter og skildringer. I prosjektarbeid skal vi skal autentiske tekster som kan brukes utenfor klasserommet.

 Grunnleggende ferdigheter i regning: Vi fortsetter med de fire regneartene, og hvordan vi skal hente ut riktig informasjon og tolke sammensatte tekstoppgaver. I år kommer vi også til å øve å ta i bruk matematiske ferdigheter i andre fag, og se hvordan matte brukes i samfunnet.

 Grunnleggende ferdigheter i IKT: Vi viderefører bruken av læringsbrett på skolen og hjemme. Vi kommer til å ta i bruk dette verktøyet i arbeid med presentasjoner, informasjonsinnhenting og i arbeid med kildekritikk. Elevene er blitt godt vante med å bruke digitale verktøy, spesielt etter dette årets uvanlige vår.

Grunnleggende muntlige ferdigheter: I år blir muntlige presentasjoner for klassen en større del av skolehverdagen. Vi skal utforske drama og ha både individuelle og gruppearbeid. Den gode dialogen mellom læringsparene vil vi fortsette å øve på.

 

Vi gleder oss til alle er tilbake J

 

Hilsen 7.trinn