Hovedseksjon

7. trinn

UKEPLAN

Da var det endelig vår tur til å være størst på skolen. Det har vi gledet oss lenge til. I år er vi 75 flotte elever på 7.trinn. Vi gleder oss til å starte opp dette skoleåret og håper det blir tilnærmet normalt.

Dette året skal vi fortsette å arbeide med større tverrfaglige prosjekter. De fire første ukene skal vi lære mye om demokrati og stortingsvalg. I uke 37 skal vi på leirskole på Oksnøen. Det har vi gledet oss veldig til!

Vi skal blant annet fordype oss i teamet Verden og en valgfri fordypningsoppgave i norsk på slutten av året.

Sinsen skoles visjon er å realisere drømmer gjennom læring. Trygghet og trivsel er den viktigste forutsetningen for læring. Derfor kommer vi til å fortsette og ha fokus på sosiale ferdigheter og bruke mye tid på samtaler og aktiviteter som er med på å skape et godt klassemiljø.

Årets kontaktlærere er:

7A: Hanne Andersen: hanne.andersen@osloskolen.no  

7B: Kristoffer Holtung: kristoffer.holtung@osloskolen.no

7C: Randi Marie Bakke: randi.m.bakke@osloskolen.no   

Årets faglærere/ressurslærer er:

Faglærere i kunst og håndverk: Ioannis Gennarakis og Natalie Schou-Standal.
Faglærer i musikk og leselærer: Oda Lilleøkdal.
Ressurslærer i norsk, matte og engelsk: Nicoline Viker-Walsøe.
SNO: Fatima Saleem.

Her kan du lese litt om hvordan vi kommer til å jobbe dette året:

Grunnleggende ferdigheter i lesing: Vi bruker ulike lesestrategier tilpasset ulike tekster, med hovedfokus på SALTO. SALTO står for Superblikk, Alt du vet, Lesemåte, Tenkestopp og Oppsummering.

Grunnleggende ferdigheter i skriving: I år kommer vi til å jobbe mye med struktur når man skriver ulike type tekster. Vi kommer også til å ha fokus på skildringer/beskrivelser i skjønnlitterære tekster.

Grunnleggende ferdigheter i regning: Vi fortsetter med de fire regneartene, og hvordan vi skal hente ut riktig informasjon og tolke sammensatte tekstoppgaver.

Grunnleggende ferdigheter i IKT: Vi viderefører bruken av læringsbrett på skolen og hjemme. Vi utforsker nye apper og blir enda bedre enn vi allerede er.

Grunnleggende muntlige ferdigheter: Vi fortsetter med muntlige presentasjoner for klassen og den gode dialogen mellom læringsparene vil vi fortsette å øve på.