Hovedseksjon

7. trinn

UKEPLAN

Vi gleder oss til å starte opp dette skoleåret med nye tverrfaglige prosjekter og masse læring før ungdomsskolen står for tur. 

Sinsen skoles visjon er å realisere drømmer gjennom læring. Trygghet og trivsel er den viktigste forutsetningen for læring. Derfor kommer vi til å fortsette og ha fokus på sosiale ferdigheter og bruke mye tid på samtaler og aktiviteter som er med på å skape et godt klassemiljø. 

Kontaktlærere: 
7A: Kristoffer Bugge Holtung

7B: Hanne Andersen

7C: Cecilie Leganger-Hansen

7D: Daniel Ulleberg Ekeland

Ressurslærer: 

Anna Fraas

Kunst og Håndverk: 
Ioannis Gennarakis

Natalie Schou-Standal

Musikk og leselærer: 
Sarah Calvert

Kroppsøving:

Maria Moen

 

Her kan du lese litt om hvordan vi kommer til å jobbe dette året:

Grunnleggende ferdigheter i lesing: Vi bruker ulike lesestrategier tilpasset ulike tekster, med hovedfokus på SALTO. SALTO står for Superblikk, Alt du vet, Lesemåte, Tenkestopp og Oppsummering.

Grunnleggende ferdigheter i skriving: I år kommer vi til å jobbe mye med struktur når man skriver ulike type tekster. Vi kommer også til å ha fokus på skildringer/beskrivelser i skjønnlitterære tekster.

Grunnleggende ferdigheter i regning: Vi fortsetter med de fire regneartene, og hvordan vi skal hente ut riktig informasjon og tolke sammensatte tekstoppgaver. 

Grunnleggende ferdigheter i IKT: Vi viderefører bruken av læringsbrett på skolen og hjemme. Vi utforsker nye apper og blir enda bedre enn vi allerede er.

Grunnleggende muntlige ferdigheter: Vi fortsetter med muntlige presentasjoner for klassen og den gode dialogen mellom læringsparene vil vi fortsette å øve på.