1. trinn

UKEPLAN

 Vi har en lærer og en assistent i hver klasse. Marianne er kontaktlærer i 1A, og Sofie er assistent. Belma er kontaktlærer i 1B, og Marta er assistent. I 1C er Anush kontaktlærer, og har Camilla som assistent. 1D har Rikke som kontaktlærer og Arthur er assistent. Hanne My er trinnets naturfagslærer. Hun har 1 time naturfag i uken, i hver klasse. I tillegg har vi en egen ressurslærer på trinnet, Ellen. Hun er med som støtte i klasserommene, men har også eget klasserom hvor hun tilrettelegger for læring i mindre grupper. Hun vil også tilby noen elever egen norskopplæring.

Bokstavinnlæring er hovedfokus i norskfaget på 1. trinn. Hver uke lærer vi tre nye bokstaver. Dette er grunnlaget for videre lese- og skriveopplæring. I matematikk arbeider vi med tallene fra 1 - 20, i ulike sammenhenger. Vi former tall, teller, sammenligner, grupperer, spiller og leker med ulike konkreter. Målet er å øke elevenes tallforståelse. Vi har også fokus på å utvikle dagligdagse ord og begreper på engelsk. Av praktisk-estetiske fag har vi kunst- og håndverk, musikk og gym. I tillegg undervises det i samfunnsfag, naturfag og KRLE.

Vi har fokus på "Ingen utenfor", der vi jevnlig jobber med klassemiljøet. Vi har tro på at god trivsel fører til bedre samhold, engasjement og læring.

1. trinn 

1A - Marianne Grüner

1B - Belma Sahman

1C - Anush Sargsyan 

1D - Rikke Tautra