3. trinn

UKEPLAN

 Her er det Marit, Hanne og Nina som er kontaktlærere. Eva er leselærer og har alle klassene i KRLE og samfunnsfag. Kristin er ressurslærer, og har ansvar for spesialundervisning.

Vi har et stort fokus på lesing og leseforståelse i alle fag. Vi fortsetter å jobbe med addisjon og subtraksjon i tallområdet 0-1000. I år skal elevene lære seg gangetabellen utenat.

Vi jobber hver uke med klassemiljøet og er opptatt av at alle skal ha en god skolehverdag. Vi er en "ingen utenfor skole".

 

3. trinn 

3A - Nina Greil

3B - Hanne Helene Hammeren Holstad

3C - Marit Rønning