3. trinn

UKEPLAN

Marta Kowalewska og Magnus Brandt er assistenter på trinnet. Kristin Bøhn Evensen, Marte Flemmig, Rebecca Pauline Winter og Fatima Saleem er også lærere på trinnet.

I år er vi 94 elever fordelt på fire klasser. På 3.trinn skal vi i norsk ha fokus på å lese og skrive lengre og mer beskrivende tekster i ulike sjangre. I matematikk skal elevene lære tallene opp til 1000, og vi skal lære multiplikasjon og brøk. I engelsk skal elevene lære å samhandle og ta i bruk det engelske språket, mens vi i samfunnsfag skal ha storyline om bronsealderen i høst. I tillegg skal kreativiteten få utfolde seg i blant annet kunst og håndverk. Vi gleder oss til dette året!

 

3. trinn 

3A -Joachim Knutsen Eltvik 

3B - Daniel Basmadjian

3C - Randi Marie Bakke 

3D - Anush Sargsyan               (Bergljot Neverdal) permisjon