4. trinn

UKEPLAN

På 4. trinn er vi 79 elever fordelt på fire klasser. I år er det mye nytt og spennende som skjer. Elevene har mat & helse og svømming. Vi er også faddere for 1. klassingene.

 Vi har fokus på ”Ingen utenfor”, der vi jobber jevnlig med klassemøter og aktiviteter. Vi har tro på at god trivsel fører til bedre læring.

 I norsk øver vi på å lese og forstå ulike type tekster i forskjellige sjangre. I matematikk jobbes det med å utvikle hensiktsmessige og fleksible regnestrategier i de fire regneartene. I engelsk skal elevene lære å lese, forstå og skrive engelske ord og utrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser.

 

4. trinn 

4A - Karoline Bergh

4B - Joachim Eltvik ( midlertidig)

4C - Elisabeth Wessel Haddal 

4D - Mette Dammen