5. trinn

UKEPLAN

Vi er klar til oppstart som 5 ABC – noe som tilsier at vi er blitt litt nye klasser.  Dette er spennende og gøy, og samtlige av elevene skal få flytte inn i nye klasserom.

Kontaktlærere:
5A Shila Ferheng Karim / Joachim Knutsen Eltvik
5B Cicilie Jeanette Mortensen 
5C Elisabeth Haddal

Nytt for i år er at vi endelig skal få gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Startskuddet for dette går etter høstferien, allerede i uke 42. Sinsen skole gjør det bra på disse kartleggingene, men kontaktlærerne for akkurat dette kullet mener vi skal gjøre det best!

Overgangen fra 4. til 5. trinn kan være stor med tanke på at elevene utdelt bøker med mer krevende tekst. Vi vil derfor fokusere på bruk av ordbanker og leselogg, slik at overgangen blir smidig. Hold utkikk etter ukas begreper!

Pedagogene skal formidle kunnskap, fremme positiv atferd og sosiale ferdigheter og arbeide for at elevene lærer å ha tro på seg selv. Vi går nå en ny læreplan i møte, så elever og foresatte vil merke at vi starter å arbeide mer og mer temabasert. Her har vi alle en unik mulighet til å forme den nye didaktikken på Sinsen skole. 

Samarbeid er i fokus på 5. trinn, derfor legges det opp til gruppearbeid og faglige prosjekt på tvers av klasser. De ulike lærerne på trinnet sitter med mye god kompetanse og den vil vi bruke på best måte. Undervisningen tilpasses hver elev og det er et fokus på grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning.

Vårt mål er å skape gode arbeidsrutiner og et trygt klassemiljø. I alle grupper skal det være greit å være seg, og at alle har en forståelse for at vi er flinke og glad i ulike ting.

 

5. trinn 

5A - Shila Ferheng KarimJoachim Knutsen Eltvik

5B - Cicilie Mortensen

5C - Elisabeth Wessel Haddal