Velkomstklassene

UKEPLAN

Vi er to klasser med 24 flotte elever. Naveed Anwar  er kontaktlærer i Velkomstklasse A og Elena Olofsson  er kontaktlærer i Velkomstklasse B. Dette er elever som er nyankomne i landet og går i mottaksklassen i et år for å lære seg norsk. Formålet med gruppene er at elevene raskt skal lære norsk slik at de kan delta i ordinær undervisning. Tilbudet er differensiert slik at hver elev kan få et tilpasset tilbud. 

Vi ønsker elevene velkommen til et nytt og spennende skoleår!