Fortsatt stengte skoler

Illustrasjon

Skolene holdes fortsatt stengt!

Alle skoler i Norge ble som kjent stengt fredag 13. mars. På dagens pressekonferanse meddelte statsminister Erna Solberg at skolene fortsatt skal være stengt inntil over påske, mandag 13. april.

Første skoledag blir da onsdag 15. april. 

Stengning av skolen innebærer at skoledagen er flyttet hjem til den enkelte. Barna gjør skolearbeid selv om skolen er stengt. Kontaktlærerne har tett kontakt med elevene via data eller telefon. Det er viktig at foresatte bidrar til at kontaktlærer kommer i kontakt med hjemmet, om mulig være tilgjengelige når skolen ringer hjem.  Mange klasser har nettmøter kl 9.00 hver dag. Her kan elevene få råd og tips om hvordan de skal komme seg gjennom den nye hverdagen og lærer informerer om dagens program.