Informasjonsmøte FAU

Foreldremøte 4

Skolen har i samråd med FAU vurdert at det er behov for å sende ut mer detaljert informasjon i forbindelse med funnet av en pistol på skolens område forrige måned.
Mandag 3. september fant noen eldre elever på skolen en pistol under en trestubbe. Elevene tok pistolen opp og den ble forsvarlig overlevert til inspiserende lærer. Ingen ble skadet eller truet. Lærer overlot våpenet til ledelsen, politiet ble kontaktet og våpenet ble hentet av politiet senere på dagen. Etter hendelsen gikk ledelsen gjennom skoleområdet og vi er i tett dialog med politiet. Politiet etterforsker saken og har ikke funnet noe som tilsier at våpenet er knyttet til vår skole. Politiet har økt oppmerksomheten rundt vårt området etter hendelsen. Ledelsen var i de klassene på mellomtrinnet som hadde elever som de mente var berørt og snakket med disse om det som skjedde. Andre lærere ble bedt om å snakke med elevene generelt om hva de skal gjøre om de finner farlige gjenstander, tilpasset den elevgruppen de har. Vaktmester kontrollerer lekeapparat og skoleområde hver morgen og skolen har rutiner og beredskap for alvorlige hendelser. Disse går vi naturlig nok igjennom etter en slik hendelse. Vi tar denne saken og barnas sikkerhet på største alvor. Dersom dere har ytterligere spørsmål er det bare å ta kontakt med skolens ledelse.

FAU og skolen inviterer til temakveld torsdag 25.oktober fra kl 18.00 - 20.00 om trygghet i nærmiljøet. Politiet og saltokoordinator kommer. Det blir anledning for diskusjon og spørsmål. Mer info om programmet kommer».