Nye takster på AKS?

AKS logo rosa

Foreslåtte nye takster
Byrådet har foreslått en justering av taksten på Aktivitetsskolen som vil gjelde fra 1/1 2022 dersom de blir vedtatt i desember.
Foreslåtte nye takster for 2022. Økningen er på 2,7 %.

Endring mellom heltid og deltidsplass
Du kan søke om å bytte mellom heltid og deltid to ganger i året. Det gjelder fra 1. januar, med siste oppsigelsesfrist 30. november, eller fra 1. august, med siste oppsigelsesfrist 30. juni.
Ønsker dere å bytte plass kan dere gjøre det her.  Spørsmål om oppholdsbetaling, faktura eller endring av plass? Ta kontakt med
Katherine Cruz