Sinsen AKS samarbeider med Barnas skiskole 2019

askiforside

Målet er å ha det gøy på ski. Dersom du vil at ditt barn skal delta, er påmeldingen åpen fra 15. oktober kl. 09.00, førstemann til mølla-prinsippet. Påmeldingsskjema vil være tilgjengelig til og med 1. november på: www.skiforeningen.no/pamelding-skiskole 

Kurset koster penger. Vi minner om at vi tilbyr friplasser på Barnas skiskole. Dersom du ønsker å søke om friplass for ditt barn, skal du ikke benytte påmeldingsskjema, men fylle ut vårt søknadsskjema som du finner på:https://www.skiforeningen.no/kursogarrangement/barnas-skiskole/aktuelt/friplasser-og-utlan-av-skiutstyr/ 

Se gjerne www.skiforeningen.no/barnasskiskole for mer informasjon. 

Til foresatte