Vannlekkasje

hoved inngang

Torsdag kveld oppstod det en vannlekkasje i A-fløyen. Brannvesenet har fredag morgen tømt korridorene for vann og vi avventer nå rapport om skadeomfanget. Det vi vet er at det er vannskader i korridorene og vi har derfor måtte stenge hele A-fløyen. All aktivitet på skolen vil flyttes over i andre rom som er tilgjengelige. Dette gjeldet AKS og Sommerskolen.