Velkommen til nytt skoleår!

Bjørn forside

Første skoledag etter sommerferien er mandag 20. august. Skolestart for elevene er kl. 10.00, med unntak av 1.trinn som begynner kl. 12.00.
Elevene møter på angitt plass i skolegården.
Klassene avslutter dagen til vanlig tid, elevene på 1. trinn kan hentes kl 13.30.