Hovedseksjon

Leie av lokaler

Her finner dere skjemaet som dere skal fylle ut til å låne/leie av lokaler ved Sinsen skole. Alle som bruker skolens lokaler må lese forskrift til utleie, og instruks til forskrift. Søknader sendes til:

Katherine Leticia Nunez Cruz

merk epost: Sinsen skole

Les mer om utleie av skolelokaler på Oslo kommunes hjemmeside.

F.o.m. 01.04.19 er det ikke mulig å bruke AKS kjøkkenet ved lån/leie av lokaler.