Kontakt AKS

Undervisningsinspektør:

Sigrid Lyngmo
Telefon: 23 47 28 75
sigrid.lyngmo@ude.oslo.kommune.no 

Spørsmål om faktura og redusert oppholdsbetaling: 

Katherine Cruz

 

Telefon baseledere: 

Baseleder: 1. trinn: Santigi 903 65 904
Baseleder: 2.  trinn Anne-Tin 903 64 345
Baseleder: 3. trinn Emma 902 98 229
Baseleder: 4. trinn Emma 903 61 097
Baseleder: Supertoget: Emma 903 64 345