Kontakt AKS

Undervisningsinspektør:

Sigrid Lyngmo
Telefon: 23 47 28 75
sigrid.lyngmo@ude.oslo.kommune.no 

Spørsmål om faktura og redusert oppholdsbetaling: 
Katherine Cruz

 

Telefonnummer til Aks: 903 65 904