Skolestartere 2020/21

forside aks

Velkommen til Sinsen AKS!

Kjære 1.klasseforesatte. Her kommer litt informasjon om Aktivitetsskolen (AKS).

 VI er et frivillig tilbud før og etter skoletid. AKS er en alternativ læringsarena som støtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. AKS tilbyr læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gir rom for fysisk aktivitet og lek. AKS skal bidra til å styrke barn sosiale og faglige kompetanse.

1.trinn har sin egen base i samme gang som klasserommene. Vi har assistenter som jobber i klassene og på AKS. Det er en baseleder som har ansvaret for 1.trinn.

Åpningstider

Morgenåpent 07:30-08:20. Vi følger elevene til klasserommet.
Etter skoletid: Skoleslutt – 17.00.

Hverdagen på AKS

Vi henter elevene i klasserommet når skolen slutter og krysser dem inn. Du trenger ikke gi beskjed til AKS dersom barnet ditt er syk. Vi starter dagen med et måltid. Etter mat tilbyr vi en rekke aktiviteter på basen, ute og i gymsal. Hver måned deler vi ut en månedsplan hvor du kan se hvilke læringsstøttende aktiviteter vi tilbyr. I tillegg har vi faste aktiviteter hver dag som for eksempel tegning, perling og konstruksjon. På AKS er det mye lek og moro!

Mat

Vi serverer sunn og næringsrik mat på AKS. Vi tilbyr gluten og laktosefrie alternativer. Gi beskjed om allergier. Alle rettene er uten kjøtt.

Henting på ettermiddagen

Gi beskjed i portalen slik at barnet ditt blir krysset ut.

Heldagplass og halvdagsplass – hva er forskjellen?

Heldagsplass

-kan benytte morgenåpent hver dag

-kan benytte plassen frem til kl.17.00

-kan benytte alle dager i ferier

Halvdagsplass

-kan ikke benytte morgenåpent

-kan benytte 12 timer i uken

-kan benytte mandager og onsdager i ferier 12 timer fordeles slik (barnet må hentes innen): mandager til 16.30, tirsdager-torsdager til 16.15 og fredager til 15.15.

Søk om plass

Gjøres via hjemmesiden til Sinsen skole. Alle som har plass på Sinsen skole får plass på AKS om ønskelig.

Oppsigelse av plass

For å endre, svare på tilbud eller si opp plassen benytter man Søknadsportalen for Aktivitetsskolen i Oslo. Ved endring av plasstype eller oppsigelse er det 1. måneds oppsigelsestid gjeldene fra den 1. i hver måned. All endring, søknader og oppsigelse skjer elektronisk via skolens hjemmeside.

Oppstart 1.august

For at skolestarten skal bli best mulig så anbefaler vi at barnet starter på AKS før første skoledag. Vi har åpent fra første hverdag etter 1.august, mandag 3.august for skolestartere høsten 2020. Vi blir kjent med barn, voksne og i skolens lokaler, lærer navn, har daglige økter klassevis i klasserommet. I ferier trenger barna å ha med seg: to matpakker, og klær etter vær.

Merking av tøy

Vi anbefaler at du merker alt av klær og sko til barnet ditt. Da er sannsynligheten større for at tingene kommer tilbake til sin rette eier dersom det blir borte. Merk også matboks og vannflasker om mulig. I portalen står det to glemmekasser.

Ferier

Vi deler ut feriepåmelding før hver ferie (høst-, jul-, vinter-, påske- og sommerferie). Vi har også åpent på skolens fridager som for eksempel valgdag og inneklemte dager (ikke helligdager).

Kontakt oss
1.trinnsbasen 903 65 904