Hovedseksjon

Skolestartere

skolestart

Velkommen til Sinsen AKS!

Kjære 1.klasseforesatte. Her kommer litt informasjon om Aktvitetsskolen (AKS).

Vi er et frivillig tilbud før og etter skoletid. AKS er en alternativ læringsarena som støtter skolens arbeid med elevens faglige og sosiale utvikling. AKS tilbyr læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gir rom for fysisk aktivitet og lek. AKS skal bidra til å styrke barns sosiale og faglige kompetanse.

1.trinn har sin egen base i samme gang som klasserommene. Vi har assistenter som er i klassene og på AKS. Det er en baseleder som har ansvaret for 1.trinn.

Hverdagen på AKS

Vi henter elevene i klasserommet når skolen er slutter og krysser dem inn. Du trenger ikke gi beskjed til AKS dersom barnet ditt er syk. Vi starter dagen med et sunt måltid (se meny øverst på månedsplan). Etter mat tilbyr vi en rekke aktiviteter på basen, ute og i gymsal. Hver måned deler vi ut en månedsplan hvor du kan se hvilke læringsstøttende aktiviteter vi tilbyr. På AKS er det mye lek og moro!

Mat

Vi serverer sunn og næringsrik mat på AKS. Vi tilbyr gluten- og laktosefrie alternativer. Gi beskjed til baseleder om allergier.

Henting på ettermiddagen

Gi beskjed i portalen slik at barnet ditt blir krysset ut.

Heldagsplass og halvdagsplass – hva er forskjellen?

Heldagsplass: kan benytte morgenåpent hver dag, kan benytte plassen frem til kl.16.30 hver dag, kan benytte alle dager i ferier

Halvdagsplass: kan ikke benytte morgenåpent, kan benytte 12 timer i uken, fordelt slik: mandag-torsdag kl.16.00 og fredag kl.15.30, kun mandag og onsdag i ferien.

Søk om plass:

Søke, si opp plassen, endre type plass gjøres via hjemmesiden til Sinsen skole. Alle som får plass på Sinsen skole får plass på AKS om ønskelig. Vi behandler søknader i mai hvert år.

Oppstart fra 1.august

For at skolestarten skal bli best mulig så anbefaler vi at barnet starter på AKS før første skoledag. Vi har åpent fra 1.august (eller første virkedag etter 1.august). Vi blir kjent med barn, voksne og i skolens lokaler, lærer navn, har daglige økter klassevis i klasserommet. I ferier må barna ha med seg: to matpakker og klær etter vær.

Ferier

Vi sender ut feriepåmelding før hver ferie (høst-, jul-, vinter-, påske- og sommerferie) via skolemelding. Vi har også åpent på skolens fridager som for eksempel valgdag og inneklemte dager (ikke helligdager).