Hovedseksjon

Driftsstyret

Skolegården

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • Styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole.
  • Legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • Gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.
  • Legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

Driftsstyret består av følgene medlemmer: Sissel Watz (leder) , Hanne Andersen, Linda Lund, Thor Mikkel Nordahl, Mads Dokka Bkybakken, Ivar Munch Clausen, Ellinor Eikås

 
 

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN

Sekretær:  Jan Petter Braathen