Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

På Sinsen er vi cirka 120 ansatte som hver dag jobber for at elevene skal oppleve gode rammer for læring og et trygt og inkluderende skolemiljø.

Assisterende rektor

AKS-leder

Administrasjonsleder

Kontormedarbeider

Kontormedarbeider

Sosiallærer

Sosiallærer

Undervisningsinspektør

Assistentleder

IKT-ansvarlig

Undervisningsinspektør

Kontorleder