Hovedseksjon

Strategisk plan

Den grunnleggende betingelsen for å lære er trivsel og trygghet.
Vi ønsker å skape et godt og forutsigbart arbeids- og læringsmiljø for elever og
lærere. Det skal skapes en kultur for læring som skal være med på å ruste elevene
til morgendagens utfordringer.

Vår visjon er: Sinsen skole – realiserer drømmer gjennom læring
Dyktige lærere skaper gode elever. Positive relasjoner er vesentlig for elevers læring
og et godt miljø. Elevene på Sinsen skal møte engasjerte og faglig sterke lærere
som sørger for at elevene tar i bruk varierte arbeidsmåter og er aktive i
undervisningen. Sentralt i skoleutviklingen vil være arbeid med å utvikle
profesjonsfellesskapet, tverrfaglighet, dybdelæring og oppmerksomhet mot elevenes
livsmestring.

Vårt mål er at flest mulig skal lære mest mulig. Det betyr at vi aldri vil være helt
fornøyd, for vi tror at enda flere kan lære enda mer. Osloskolen gjør det best i Norge.

Vårt mål er at vi skal ligge på eller over Oslosnittet. Sinsen skole oppnår stadig
bedre resultater!

Les mer.