Hovedseksjon

Naturfag

naturfag

Målet med all undervisning er at elevene skal bli flinkere i alle fag. Det er intet unntak i naturfag. For å bli gode i naturfag er det viktig med en allsidig og variert undervisning. 

Vi har derfor fokus på å gjøre undervisningen så variert og spennende som mulig for våre elever. Et av hovedpunktene er at vi har fokus på begreper. Med å ha fokus på begreper integrerer vi muntlige ferdigheter, lese- og skriveferdigheter. Tidligere forskning har vist at disse ferdighetene må være gode for å lære seg naturfag. Når de er gode, blir det også lettere å lære generelt.

I tillegg til fokuset på begreper har vi også praktisk arbeid. Det kan være forsøk på laben, turer til skog/kyst og prosjektarbeider. På denne måten lærer elevene at naturfag i tillegg til mye teori er spennende og morsomt og jobbe med.