Permisjonsreglement

Skolen vår følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. 

Permisjon på 1 dag kan søkes direkte til lærer.

Skal det søkes om permisjon utover 1 dag må det søkes her.

Send til: postmottak@ude.oslo.kommune.noMerk e-posten med "Søknad om permisjon" og skolens navn.Foresatte må først laste ned skjeaet og deretter fylle det ut, hvis dere fyller ut direkte i nettleseren blir det ikke lagret.

Sinsen skole har gått over til et nytt arkiverings- og saksbehandlingssystem kalt Websak. Skjemaer kan ikke lenger leveres over skranke, men må sendes til etaten hvor alt blir journalført og lagt i elektronisk elevmappe. Dette kan dessverre medføre lengre behandlingstid i oppstartsfasen. Hvis dere mangler svar kan dere sende e-post direkte til rektor.