Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiers kontor ligger i 1. etasje, ved øverste inngang. Vi er tilgjengelig mandag-fredag 09:00-14:00.
Faste møter utenfor huset er hver tirsdag fra 08-12, andre avvik ved kurs og møter kan forekomme.
Alle er velkommen til å ta kontakt ved å komme innom på skolen, eller ta kontakt på telefon/mail. 

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:

 • Logg deg inn på helsenorge.no

 • Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder

 • Klikk på helsekontakter

 • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten

 • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Tonje Wathne
Tlf: 476 85 325
tonje.wathne@bga.oslo.kommune.no

 

Helsesykepleier Jesper Lundström
Tlf: 901 54 781
jesper.lundstrom@bga.oslo.kommune.no

 

Skolehelsetjenestens tilbud

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme god helse og trivsel og forebygge sykdom blant barn og unge. Vi er tilgjengelige for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning og oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til samarbeidsinstanser. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jfr. helsepersonelloven).

Ved sykdom og skade henvises eleven til fastlege/legevakt.

1.trinn: Skolestartsamtale, med vekt og høydemåling og hørselstest. Synstest ved indikasjon. Alle barn og foreldre vil få innkalling i ranselpost i løpet av skoleåret.

2.trinn: Vaksinering DTP-som er en oppfriskningsdose mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

3.trinn: Vekt- og høydemåling samt oppfølging på indikasjon. Helseinformasjon om sunn mat, fysisk aktivitet og sunne tenner

5. trinn: Pubertetsundervisning

6.trinn: Vaksinering MMR-som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder. Tilbud om samtalegrupper om pubertet

7.trinn: Vaksinering HPV-som beskytter mot livmorhalskreft. Den består av 2 doser i løpet av ett år. Jenter og gutter får tilbud.

Elever som mangler vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet får tilbud om fullvaksinering.

Helsykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Helsykepleier samarbeider med skolens lærere, sosiallærere, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barne- og ungdomspsykiatri, barnevern, psykolog og familieveileder, ergo- og fysioterapitjenesten i bydelen. 

Råd og informasjon for barn og ungdom i forbindelse med koronaviruset:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/barn-og-unge/?term=&h=1

 

 

 

Hva kan du snakke med helsesykepleieren om?

 • Trivsel
 • Mobbing
 • Trist/lei deg - trenger du en voksen å snakke med?
 • Syn/hørsel
 • Kosthold og fysisk aktivitet
 • Spiseproblemer
 • Vansker hjemme, med venner?
 • Omskjæring
 • Tvangsekteskap
 • Rus
 • Overgrep
 • Forelskelse/kjærlighet
 • Når foreldre skiller seg
 • Pubertet