Helsesøster

Helsesøster Kari Sannerud er tilstede hver dag unntatt fredag.

Telefon 901 54 781 / 23 47 28 91

kari.sannerud@bga.oslo.kommune.no

Helsesøster Mette Sværen er tilstede tirsdager og torsdager.

Tlf 907 75 291/23 47 28 90.

 

Helsesøster kan henvise til andre faginstanser som øyelege, psykolog og lege. Helsesøster har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider