Helsesøster

Helsesøster Kari Sannerud er tilstede hver dag unntatt fredag.

Telefon 901 54 781 / 23 47 28 91

kari.sannerud@bga.oslo.kommune.no

Marte Lie Kleppe i 50 % stilling

Telefon: 908 68 015.

Helsesøster kan henvise til andre faginstanser som øyelege, psykolog og lege. Helsesøster har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider