Helsesykepleier

Helsesykepleiers kontor ligger i 2. etasje, ved øverste inngang.

Hos oss jobber Tove Sand, Brit Skillebekk og Ragnhild Fosnæs (permisjon):

Helsesykepleier Tove Ingeborg Sand
Tove Sand vil bruke det meste av tiden sin til å vaksinere 7.trinn og kanskje 6.trinn før sommeren. 

Til stede fredager
Tlf: 940 13 751
E-post:

tove.ingeborg.sand@bga.oslo.kommune.no


Helsesykepleier Brit Skillebekk

Til stede onsdager
Tlf 951 31 078
E-post: brit.skillebekk@bga.oslo.kommune.no

 

Kontortid er 9 - 14 på onsdag og fredag. Elever bes gjøre avtale via lærer.

 

Til høsten er planen at det skal være 200% helsesykepleierstillinger igjen på Sinsen skole.

 

Det er viktig å understreke at hjemmeskolen er over når skolen har åpnet. Elevene kan derfor ikke regne med å få den samme oppfølgingen som tidligere, men vi skal så langt det lar seg gjøre også forsøke å hjelpe de som av ulike årsaker holdes hjemme. 

Skolehelsetjenestens tilbud

1.trinn: Skolestartsamtale, med vekt og høydemåling og hørselstest. Synstest ved indikasjon. Alle barn og foreldre vil få innkalling i ranselpost i løpet av skoleåret.

2.trinn: Vaksinering DTP-som er en oppfriskningsdose mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

3.trinn: Vekt- og høydemåling samt oppfølging på indikasjon. Helseinformasjon om sunn mat, fysisk aktivitet og sunne tenner

6.trinn: Vaksinering MMR-som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder. Tilbud om samtalegrupper om pubertet

7.trinn: Vaksinering HPV-som beskytter mot livmorhalskreft. Den består av 2 doser i løpet av ett år. Jenter og gutter får tilbud.

Elever som mangler vaksiner får tilbud om fullvaksinering.

Alle er velkommen til å ta kontakt ved å komme innom på skolen eller ta kontakt på telefon/mail.

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet drive forebyggende helsearbeid som knytter seg til elevens totale livssituasjon. Ved sykdom og skade henvises eleven til fastlege/legevakt.

Helsykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Helsykepleier samarbeider med skolens lærere, sosiallærere, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barne- og ungdomspsykiatri, barnevern, psykolog og familieveileder, ergo- og fysioterapitjenesten i bydelen. Helsesykepleier kan henvise til andre faginstanser som øyelege, psykolog og lege.

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme god helse og trivsel og forebygge sykdom blant barn og unge. Vi er tilgjengelige for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning og oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til samarbeidsinstanser. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jfr. helsepersonelloven).

Hva kan du snakke med helsesykepleieren om?

 • Trivsel
 • Mobbing
 • Trist/lei deg - trenger du en voksen å snakke med?
 • Syn/hørsel
 • Kosthold og fysisk aktivitet
 • Spiseproblemer
 • Vansker hjemme, med venner?
 • Omskjæring
 • Tvangsekteskap
 • Rus
 • Overgrep
 • Forelskelse/kjærlighet
 • Når foreldre skiller seg
 • Pubertet