Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget - SMU

Alle elever og lærlinger har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Det fremmer helse, trivsel og læring. Når dere jobber med læringsmiljøet, ivaretar dere også generell del av læreplanen.

Les mer her.

Medlemmer

Medlemmer

Inspektør

Sosiallærer

To fra FAU

Helsesykepleier

Ansatt ansvarlig for elevrådet

To representanter for elevrådet

Politisk representant