Skolemiljøutvalget - SMU

Alle elever og lærlinger har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Det fremmer helse, trivsel og læring. Når dere jobber med læringsmiljøet, ivaretar dere også generell del av læreplanen.

Les mer her.

Medlemmer

Leder:
Hilde S. Hundstad

Referent:
Eivind Dyrli

Politisk representant:
Raena Aslam

FAU:
Marit Winnæs Huseby
Sandra Kanstad

Ansvarlig elevråd:
Linda Lund
Elevrådets leder: Anton Fylling Byfuglien
Elevrådets nestleder: Ina Kjølner

Helsesøster:
Kari Sannerud

Ragnhild Fosnæs

Aks leder:
Sigrid Lyngmo