Skolemiljøutvalget - SMU

Alle elever og lærlinger har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Det fremmer helse, trivsel og læring. Når dere jobber med læringsmiljøet, ivaretar dere også generell del av læreplanen.

Les mer her.

Medlemmer

Leder:
Hilde S. Hundstad

Referent:
Eivind Dyrli

Politisk representant:

FAU:


Ansvarlig elevråd:
Maren Valstad
Elevrådets leder: 
Elevrådets nestleder: 

Helsesykepleier:
Tonje Wathne

Jesper Lundström

Aks leder:
Sigrid Lyngmo