Skolemiljøutvalget - SMU

Alle elever og lærlinger har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Det fremmer helse, trivsel og læring. Når dere jobber med læringsmiljøet, ivaretar dere også generell del av læreplanen.

Les mer her.