Leksehjelp

Leksehjelp

I Osloskolen er det flere tilbud om leksehjelp og faglig fordypning. Eldre elever kan velge mellom tilbud i nærmiljøet, eller leksehjelp og kurs på et leksesenter. For de som ønsker å gjøre lekser hjemme, eller har et spørsmål som man ønsker svar på samme kveld, kan nettbasert leksehjelp være en mulighet.

Oslo bystyre har fattet vedtak om at skolene selv kan vurdere på hvilke årstrinn de åtte statlige timene skal legges basert på utfordringer på hver enkelt skole.

Dysleksiforbundets leksehjelp

Dysleksiforbundet tilbyr sine medlemmer gratis leksehjelp mandag og onsdag. Leksehjelpen vil finne sted i Dysleksiforbundets kontorer på Youngstorget i Oslo, og de har engasjerte lærerstudenter fra Universitetet i Oslo som leksehjelpere. Ta med deg de leksene du har og møt opp!

Mandager: 15.00–18.30
Tlf: 800 33 140
Epost: post@dysleksiforbundet.no