Hovedseksjon

Regning

Mattetrapp

For å bli god i regning trenger man gode telleferdigheter,  dyp tallforståelse og effektive hoderegningsstrategier. På Sinsen jobber vi med dette gjennom hele skoleløpet i alle fag.

For å gi elevene gode telleferdigheter teller vi mye oppover og nedover. I starten er det nok å telle en og en, men etter hvert som barna utvikler seg kan de telle med to og to, fem og fem, ti og ti og til slutt med desimaltall.

 For å gi elevene en dyp tallforståelse bruker vi mye tid på å sette sammen og dele opp mengder. Begynneropplæringen konsentrerer seg om tall opp til ti. Tiervennene er viktig å få på plass for å kunne henge med videre i løpet, der de møter brøk, desimaltall prosent og negative tall. Så lenge de trenger det, kan barna bruke forskjellig konkretiseringsmateriell som støtte.

 Effektive hoderegningsstrategier er avhengig av gode telleferdigheter og dyp tallforståelse. Gjennom hele opplæringen går vi systematisk gjennom de forskjellige  hoderegningsstrategiene en etter en. På den måten utvikler alle et repertoar av forskjellige strategier til forskjellige tallproblemer. For å gjøre barna gode i hoderegning, oppfordrer vi dem til å tenke selv, til å fortelle om hvordan de tenker og vurdere om svaret de har kommet fram til er rimelig.