Hovedseksjon

Lesing

Lesing

Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter, og ferdigheten er helt avgjørende for læring i skolen. Det leses i alle fag, og alle lærere er leselærere. En målrettet, systematisk og enhetlig praksis i leseopplæringen er viktig for å sikre god progresjon for den enkelte elev.

På Sinsen er den første leseopplæringen et av våre viktigste satsningsområder. Vi jobber målrettet for at alle våre elever skal knekke lesekoden i løpet av første skoleår. Vi har fire dyktige lærere på 1. trinn, med ulik fagbakgrunn. De har satt seg som mål å bli eksperter på 1. trinn ved å stå der over flere år. Vi ønsker å optimalisere hvordan vi tar i mot og hvordan vi bistår elevene i deres utvikling til å bli trygge elever med stor lese- og læringslyst.

På mellomtrinnet er det fortsatt leseopplæring i alle fag, men det handler mer om å utvikle hensiktsmessige strategier i møte med ulike fag- og skjønnlitterære tekster.

Vil du vite mer om leseopplæringen på Sinsen skole, kan du se på vår leseopplæringsplan.  Den er delt inn i tre hoveddeler. Den første sier noe om vår organisering, hvilke mål vi har satt oss og prioriterte styrkingstiltak. Den andre delen beskriver våre felles innsatsområder og prosjekter som stimulerer lesemotivasjon. Den siste delen inneholder plan for hvert trinn.

Skolens plan for leseopplæring og elevenes leseprogresjon tydeliggjør ambisjoner og gir retning for innsatsen.

Leseopplæringsplan