Hovedseksjon

Sinsen AKS

collage2

Aktivitetsskolen er et tilbud før og etter skoletid, og i skolens ferier. Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. AKS tilbyr læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gir rom for fysisk aktivitet og lek. Vi lager månedsplaner som er temabasert. Månedsplanene blir sendt ut som skolemelding, og deles ut som ranselpost.

Hver måned sender baselederene ut "AKS-nytt". Der får du se hva vi har gjort på AKS den siste måneden.

AKS-hverdagen

Vi henter barna i klasserommet ved skoleslutt. Vi starter dagen med et sunt og næringsrikt måltid (se øverst på månedsplanen for meny). Etter måltidet har vi et rikt utvalg av aktiviteter inne, ute og i gymsal. Vi har masse aktiviteter på basen, for eksempel spill, lego, tegning, perling og maling. I tillegg har vi svømming for 2. og 3.trinn, kor for alle som vil, cheerleading på 2.trinn, capoeira på 1.trinn, 4.klubben på 4.trinn og MYE annet moro for barna hos oss!

Foresatte må selv sørge for å gi beskjed i portalen når de henter barna.

Åpningstider:

Morgenåpent: 07.30 – skolestart

Ettermiddag: skoleslutt –16:30

Ferier: AKS er åpent 07.30 -16:30 i alle skolens ferier og fridager, stengt alle bevegelige helligdager. AKS er stengt hele juli, samt juleaften og nyttårsaften. Vi deler ut feriepåmelding i god tid før ferien og foresatte melder på barnet til baseleder på trinnet.