Sinsen AKS

forside aks

Aktivitetsskolen er et tilbud før og etter skoletid og i skolens ferier. Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. AKS tilbyr læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gir rom for fysisk aktivitet og lek. Skolen lager sin egen plan som forholder seg til Rammeplan for Aktivitetsskolen. Månedsplaner blir delt ut som ranselpost. De blir også lagt ut på skolens hjemmesider, slik at foresatte kan følge med på de ulike tilbudene.

Det er viktig for oss at barna møter tydelige assistenter som skaper trygge rammer i hverdagen.

Om AKS-hverdagen

Aktivitetsskolen åpner kl. 07.30 og stenger kl. 17.00 hver dag. Morgenåpent er på 1. trinnsbasen for 1.trinn og på 3.trinnsbasen for 2., 3., og 4.trinn. Vi følger barna til klasserommene når skolen starter. Etter endt skoledag henter vi barna i klasserommet og blir krysset inn. Barna starter dagen med et sunt og næringsrikt måltid på AKS.

Foresatte må selv sørge for å gi beskjed i portalen når de henter barna.  

Vil du at vi skal sende barnet hjem til en fast tid hver dag?  Vi sender hjem barn hver hele og halve time. 

Fyll ut skjemaet og returner det til Sinsen AKS.

   

AKS er stengt fra og med 1. til og med 31. juli I tillegg holder vi stengt julaften, nyttårsaften og ikke bevegelige helligdager.

Kontakt 

Er det noe dere lurer på, ta kontakt med Aktivitetsskolens leder, Sigrid Lyngmo, på tel: 23 47 28 75 eller send e-post til: Sigrid Lyngmo