Om AKS Sinsen

forside aks

Aktivitetsskolen er et tilbud før og etter skoletid og i noen av skolens ferier. Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. AKS tilbyr læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gir rom for fysisk aktivitet og lek. Skolen lager sin egen plan som forholder seg til Rammeplan for Aktivitetsskolen og Oslostandard for Aktivitetsskolen. Månedsplaner blir delt ut som ranselpost. De blir også lagt ut på skolens hjemmesider, slik at foresatte kan følge med på de ulike tilbudene. For at foresatte skal få muligheten til å se hva barna gjør på aktivitetsskolen, har vi "åpen dag" første mandag i hver måned.

Det er mye nytt som møter barna de første dagene. Vi anbefaler derfor at barna starter på AKS før skolestart, da vi bruker tiden på å bli kjent med skolen, klassekamerater, de ansatte og tilbudene på AKS. Det er viktig for oss at barna møter tydelige assistenter som skaper trygge rammer i hverdagen. Aktivitetsskolen er åpen for alle nye 1. trinns elever fra mandag 1. august.

Praktisk informasjon

Aktivitetsskolen åpner kl. 07.00 og stenger kl. 17.00 hver dag. Morgenåpent er på Eventyrtoget som er 1. trinns basen. Vi tilbyr frokost fra 07.00 – 08.00. Da serverer vi havregryn og knekkebrød med pålegg. Vi følger barna til klasserommene når skolen starter. Etter endt skoledag følger lærerne barna til AKS. Der blir de tatt i mot av assistenter som krysser de inn. Barna får også et varmt mellommåltid i løpet av ettermiddagen.

Foresatte må selv sørge for å gi beskjed i portalen når de henter barna.     

AKS er stengt fra og med 1. til og med 31. juli I tillegg holder vi stengt julaften og nyttårsaften.

Søke om plass

Hvis dere vil benytte Aktivitetsskolen, må dere fylle ut vedlagte søknadsskjema.

Alle rubrikker må fylles ut. Vår adresse er: Sinsen Aktivitetsskole Lørenveien 7, 0585 Oslo.

Innmelding kan også gjøres elektronisk via Oslo kommunes skjemaportal. 

Betaling

Fakturaen blir sendt hjem i posten. Og betales forskuddsvis den 1. i hver måned.

Her finner du priser.

Kontakt 

Er det noe dere lurer på, ta kontakt med Aktivitetsskolens leder, Sigrid Lyngmo, på tel: 23 47 28 75 eller send e-post til: Sigrid Lyngmo