Hovedseksjon

Erstatningsansvar

Elevene på Sinsen må ha nødvendig skolemateriell og mat/drikke når de kommer til skolen.

Skolen kan ikke ta ansvar for mobiltelefoner, klokker, og andre verdisaker. Det vil derfor være foresatte som selv bestemmer hva de velger å la elevene ha med seg ut over det nødvendige.

Skolen har ingen forsikring som dekker eventuelle tap eller skader. En eventuell dekning må derfor ligge i de foresattes egne forsikringsavtaler. Skolen tillater ikke bruk av mobiltelefon og smartklokker under skoledagen, men det er altså ikke et forbud mot å ha det med. Telefonen må ligge avskrudd i skolesekk eller i lomme, om lærer ikke har et system for å samle det inn. Lærer har imidlertid ikke ansvar for verdisaker.

Om elevene trenger å kontakte hjemmet under skoledagen kan de benytte telefonen på kontoret. Foresatte kan også ringe skolen.

Foresatte er erstatningspliktig (jfr. Skaderstatningsloven § 1.1 og § 1.2) for eget barn om skadeverk utføres, opptil 5000 kr i hvert skadetilfelle som foresatt. jfr. Skadeerstatningsloven §1.2.