Hovedseksjon

Skriving

skriving

Skriving er en av fem grunnleggende ferdigheter, og ferdigheten er helt avgjørende for læring i skolen. Det skrives i alle fag, og alle lærere er skrivelærere. God skriveopplæring handler om at elevene må få bruke skrivingen som et redskap for læring og refleksjon, og at de også må få eksplisitt opplæring i hvordan de kan skrive i hvert enkelt fag. Å lære seg et fag betyr også å kunne uttrykke seg skriftlig på fagets premisser. Hvert fag har sin egen terminologi, sine egne teksttyper og sine egne skrivemåter. En nærmere beskrivelse av skriving i de ulike fagene finner du i våre årsplaner på ITS-learning.

Den første skriveopplæringen på Sinsen er tett knyttet opp til bokstavinnlæringen. Det arbeides mye med å utforme bokstaver, bli trygge på skriveretning og hvordan bokstavene kan settes sammen til ord og setninger som gir mening. Elevene arbeider fra starten av med både små og stor bokstaver, det utformes bokstaver, ord og setninger på små White- Board, papir, I-pad, i plastelina og Smartboard. Det skrives hver dag, lærerne er opptatt av at elevene skal oppleve mestring og elevene skal få utfordringer som er tilpasset den enkelte.

Det er viktig at eleven mestrer en tydelig og funksjonell sammenhengende håndskrift før overgangen til mellomtrinnet.

På mellomtrinnet er skriveopplæringen knyttet mer opp til hvert enkelt fag og det er fagspesifikke tekster og ulike sjangre som elevene skal få øve seg på og mestre før overgangen til ungdomsskolen. Noen skoleår har vi fått til et eget skrivekurs for elever som har lyst å lære mer om å skrive ulike tekster. Kurset ledes av en lærer på mellomtrinnet som har særs god kompetanse i norskfaget og en spesiell interesse for tekstskaping.

I leseopplæringsplanen er det også beskrevet hvordan hvert trinn utforsker skriftspråket og utvikler skriftlig kompetanse.