Miljøfyrtårn

Sinsen skole er sertifisert som miljøfyrtårn og tilfredsstiller dermed en rekke miljøkrav. Dette betyr at skolen har forpliktet seg til å være så miljøvennlig som mulig.

Alle elevene hjelper å sortere søppel i avfallsdunkene som er tilgjengelig. Blant annet skal papir, plast, mat og restavfall sorteres.

Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som miljøfyrtårn.

Les mer om hva det vil si å være Miljøfyrtårn