Hovedseksjon

Vurdering

Det er ifølge særlig fire prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har til formål å fremme læring: 

  • Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  • Eleven får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  • Elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg.
  • Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Elever må oppleve det som trygt å prøve og feile i klasserommet. Det er viktig at eleven opplever at hensikten med vurderingen ikke bare er kontroll, men at læreren har til hensikt å hjelpe. På Sinsen har vi utformet en vurderingstrapp som skal sikre en mer helhetlig vurderingspraksis fra 1.-7. trinn.