Bibliotek

Lesere på biblioteket

Skolens bibliotek fungerer per i dag som et ordinært skolebibliotek, en arena for presentasjon og utlån av barne- og ungdomslitteratur.

 

I samarbeid med skolens FAU ønsker skolen å ruste opp bibliotekets interiør og bruksområder til å være egnet til å gi alle barn på Sinsen, uansett alder, bakgrunn og levekår tilgang til litteratur og kultur gjennom skolebiblioteket. Kulturgruppa ved Sinsen skoles FAU arbeider aktivt med å gjøre skolebiblioteket til en kulturarena i nærmiljøet for barn og voksne, både på ettermiddager og i helgene.

 

Skolens FAU har sammen med skolen søkt, og fått innvilget, midler fra Sparebankstiftelsen til en interiør- og planmessig opprusting av biblioteket.

 

Vi ønsker oss et moderne bibliotek med en rik boksamling og et hyggelig interiør, tilgang til datamaskiner, internett, brettspill og en scene med mulighet til å bedrive ulike aktiviteter på og utenom skoletid. Forslag har vært språkkafé, spillklubb, høytlesing, forfatterbesøk filmklubb og teaterforestillinger. Prosessen med utarbeidelse av tegninger av det nye biblioteket og aktuelle entreprenører er i gang. Vi gleder oss!

 

Bøker på biblioteket