Hovedseksjon

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Flyfoto

Velkommen til skoleåret 21/22.

Sinsen FAU har etablert ulike arbeidsgrupper som du som foresatt kan engasjere deg i etter kapasitet og interesse. 

Ønsker du å vite mer om hva du kan bidra med som forelder? Send en mail til lina.bakke@gmail.com

Har du innspill eller ønsker du å være med i en av FAU sine arbeidsgrupper?

Kulturgruppa: Ta kontakt med Lisamnagel@gmail.com

Trafikkgruppa: Ta kontakt med Helene_fjeldvikpeterson@hotmail.com

Skole-hjem samarbeidsgruppa: Ta kontakt med Hannakinge@gmail.com

Matgruppa: Ta kontakt med Wenche_ro@hotmail.com

Takk til Sinsen skole som alltid ønsker våre innspill og ideer velkommen!

FAU jobber for at det ved Sinsen skole skal være et trygt og inkluderende læringsmiljø. Vi i FAU (Foreldrerådets Arbeids Utvalg) er satt sammen av representanter fra hvert trinn. Akkurat som dere ønsker vi et trygt og positivt skolemiljø for barna våre. Et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet skaper et positivt skolemiljø. Vi ønsker at alle skal oppleve et godt miljø preget av respekt og omtanke. Ditt positive engasjement er hjertelig velkommen!

Neste møte

Første FAU-møte blir tirsdag 21.9 kl 18-20 i matsalen på Sinsen skole om smittesituasjonen tillater det. 

2021:
26.10
07.12

2022:
18.01
01.03
05.04
10.05
07.06 (årsmøte)

Om FAU

  • FAU skal jobbe for et positivt læringsmiljø
  • FAU skal fremme fellesinteresser til foresatte
  • FAU er foreldrenes/foresattes talerør ovenfor skolen
  • FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, og sikre reell medvirkning fra foreldre
  • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i å skape et godt lærings- og skolemiljø

 

Kontakt

Her kan du melde inn saker, komme med ideer, ris eller ros.

Kontakt FAU på epost. Går til FAU leder inntil videre.

 

Redigeres etter første møte i FAU

FAU-styret skoleåret 2021/2022 består av:

 

Leder: Lina Aarseth Bakke

Nestleder: Ida Tidemann

IKT-gruppe: Ole Våge 

Representant  1.trinn - Silje Larsen Borgan

Representant  2.trinn - Magnus Rønning  

Representant  3.trinn - Cecilie Kvam

Representant  4.trinn - Arna Storm

Representant  5.trinn - Gro Combe-Thomsen

Representant  6.trinn - Hanna Kinge

Representant  7.trinn - Silje Lilleeng

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

VEDTEKTER FOR FAU VED SINSEN SKOLE