Hovedseksjon

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Flyfoto

Dette er Sinsen FAU skoleåret 2022/2023

Vi har arbeidsgrupper som du som forelder/foresatt kan engasjere deg i etter kapasitet og interesse. 

Har du innspill eller ønsker du å vite mer om hva du kan bidra med som forelder/foresatt?

Ta kontakt med FAU-leder eller en av gruppelederne våre:

Kulturgruppa: Magnus Castracane magnus.castra@gmail.com
Trafikkgruppa: Janne-Kirsti Nafstad 

Takk til Sinsen skole som alltid ønsker våre innspill og ideer velkommen!

FAU jobber for at det ved Sinsen skole skal være et trygt og inkluderende læringsmiljø. Vi i FAU (Foreldrerådets Arbeids Utvalg) er satt sammen av representanter fra hvert trinn. Akkurat som dere ønsker vi et trygt og positivt skolemiljø for barna våre. Et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet skaper et positivt skolemiljø. Vi ønsker at alle skal oppleve et godt miljø preget av respekt og omtanke. Ditt positive engasjement er hjertelig velkommen!

FAU-møter skoleåret 22/23

2022:
27. sept
8. nov
6. des

2023:
17. jan
28. feb
25. apr
(6. juni årsmøte)

Om FAU

  • FAU skal jobbe for et positivt læringsmiljø
  • FAU skal fremme fellesinteresser til foresatte
  • FAU er foreldrenes/foresattes talerør ovenfor skolen
  • FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, og sikre reell medvirkning fra foreldre
  • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i å skape et godt lærings- og skolemiljø

 

Kontakt FAU/Sinsen skole

Oppdager du avvik, feil, mangler eller liknende i eller på skolebygget, send en mail til:

Driftsleder Kevin Skog
kevin.skog@osloskolen.no 
eller
Rektor Jan Petter Braathen
jan.p.braathen@osloskolen.no  

 

Ønsker du å melde inn en sak til FAU? Eller har du ris, ros eller gode ideer?

Send oss en e-post!

Leder: Caroline P. Waack
carolinewaack@gmail.com 

Nestleder: Ida Tidemann

 

FAU-styret skoleåret 2022/2023 består av leder, nestleder og trinnrepresentantene:

 

Representant  1.trinn - Camilla Alvim

Representant  2.trinn - Janne-Kirsti Nafstad

Representant  3.trinn - Magnus Rønning

Representant  4.trinn - Magnus Selvik Castracane

Representant  5.trinn - Jacqueline Msofe

Representant  6.trinn - Anna-Live Eliassen

Representant  7.trinn - Elisabeth Breivik

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

VEDTEKTER FOR FAU VED SINSEN SKOLE