Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Flyfoto

Det er mye spennende som skjer i Sinsen FAU om dagen. Vi har nå etablert tre arbeidsgrupper som jobber med fokus på inkludering, et bedre kulturtilbud, og et bedre samarbeid mellom skole og hjem.

Takk til Sinsen skole som alltid ønsker våre innspill og ideer velkommen!

 

Ønsker du å vite mer om hva du kan bidra med som forelder? Send en mail til lina.bakke@gmail.com

Har du innspill eller ønsker du å være med i en av FAU sine arbeidsgrupper?

Kulturgruppa: Ta kontakt med Lisamnagel@gmail.com

Ingen utenfor: Ta kontakt med Mari.midtstigen@egmont.com

Skole-hjem samarbeidsgruppa: Ta kontakt med Hannakinge@gmail.com

FAU jobber for at det ved Sinsen skole skal være et trygt og inkluderende læringsmiljø. Vi i FAU (Foreldrerådets Arbeids Utvalg) er satt sammen av representanter fra hvert trinn. Akkurat som dere ønsker vi et trygt og positivt skolemiljø for barna våre. Et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet skaper et positivt skolemiljø. Vi ønsker at alle skal oppleve et godt miljø preget av respekt og omtanke. Ditt positive engasjement er hjertelig velkommen!

Drawing of a city