Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Flyfoto

Det er mye spennende som skjer i Sinsen FAU om dagen. Vi har nå etablert tre arbeidsgrupper som jobber med fokus på inkludering, et bedre kulturtilbud, og et bedre samarbeid mellom skole og hjem.

Takk til Sinsen skole som alltid ønsker våre innspill og ideer velkommen!

 

Ønsker du å vite mer om hva du kan bidra med som forelder? Send en mail til lina.bakke@gmail.com

Har du innspill eller ønsker du å være med i en av FAU sine arbeidsgrupper?

Kulturgruppa: Ta kontakt med Lisamnagel@gmail.com

Ingen utenfor: Ta kontakt med Mari.midtstigen@egmont.com

Skole-hjem samarbeidsgruppa: Ta kontakt med Hannakinge@gmail.com

FAU jobber for at det ved Sinsen skole skal være et trygt og inkluderende læringsmiljø. Vi i FAU (Foreldrerådets Arbeids Utvalg) er satt sammen av representanter fra hvert trinn. Akkurat som dere ønsker vi et trygt og positivt skolemiljø for barna våre. Et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet skaper et positivt skolemiljø. Vi ønsker at alle skal oppleve et godt miljø preget av respekt og omtanke. Ditt positive engasjement er hjertelig velkommen!

Neste møte

Første FAU møte blir onsdag 25.9 fra 18-19.30

Om FAU

  • FAU skal jobbe for et positivt læringsmiljø
  • FAU skal fremme fellesinteresser til foresatte
  • FAU er foreldrenes/foresattes talerør ovenfor skolen
  • FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, og sikre reell medvirkning fra foreldre
  • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i å skape et godt lærings- og skolemiljø

 

Kontakt

Her kan du melde inn saker, komme med ideer, ris eller ros.

Kontakt FAU på epost. Går til FAU leder intill videre.

FAU-styret består av:

Leder: Lina Aarseth Bakke

Nestleder: Henriette Berg-Tangen

Representant  1.trinn - Cecilie Kvam

Representant  2.trinn-  Arna Storm

Representant  3.trinn - Carla Mirani

Representant  4.trinn - Hanna Kinge

Representant  5.trinn - Silje Lilleeng

Representant  6.trinn - Tobias Torrissen

Representant  7.trinn - Hanne Todal

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

VEDTEKTER FOR FAU VED SINSEN SKOLE