Læringsstøttende aktiviteter

Kunst

Våre kjennetegn: 

  • En alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • Gir et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • Et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
  • En sterk forankring i skolens ledelse