Hovedseksjon

Læringsstøttende aktiviteter

Læringsstøttende2

Vi holder på med læringsstøttende aktiviteter gjennom hele året. Vi prøver å vise frem mest mulig, enten på veggene eller i "AKS"-nytt