Hovedseksjon

Ingen utenfor

Bjørn velkommen

Redd Barna arbeider for at barn skal få en trygg og god skolegang over hele verden – også i Norge. Å lytte til elevene gir bedre og klokere beslutninger i skolen. Våre aktiviteter bidrar til å realisere barn og unges rett til å medvirke til, og i, et trygt og godt læringsmiljø.

Elever har rett til å si sin mening om hvordan de opplever undervisningen og miljøet på skolen. Deres rett til medvirkning slåes fast i Opplæringsloven, Kunnskapsløftet og i Prinsipper for opplæringen. 

Reell elevmedvirkning krever at du som voksen legger til rette for at elever trygt kan fortelle om hvordan de har det, og at elevenes synspunkter tas hensyn til når du tar avgjørelser som angår dem. 

Aktivitetene i Ingen utenfor legger til rette for at elevene skal kunne uttale seg om:

  • Undervisningen
  • Om hvordan de lærer
  • Miljøet i klassen
  • Mobbing og ekskludering
  • Regler og tiltak som igangsettes på skolen

Siden oppstarten i 2004 har over 60 skoler, og flere hundre lærere, arbeidet med aktivitetene i Ingen utenfor. Les mer, la deg inspirere og virkeliggjør barn og unges rett til medvirkning i skolen!

Til deg som elev, les mer her >

Til deg som lærer, les mer her >

Til deg som skoleleder, les mer her >

Til elevrådet, les mer her >