Vår profil

Sinsen skole er en barneskole som ligger i bydel Grünerløkka, adressen er Lørenveien 7. Skolen har rundt 650 elever, 54 lærere og har 4 paralleller på de fleste trinn.

Vi ønsker å skape et trygt og forutsigbart arbeids- og læringsmiljø for elever og lærere. Det skal skapes en kultur for læring som skal være med på å ruste elevene til morgendagens utfordringer.

Dyktige lærere skaper gode elever. Positive relasjoner er vesentlig for elevers læring og et godt miljø. Elevene på Sinsen skal møte engasjerte og faglig sterke lærere som sørger for at elevene tar i bruk varierte arbeidsmåter og er aktive i undervisningen.

Vårt mål er at flest mulig skal lære mest mulig. Det betyr at vi aldri vil være helt fornøyd, for vi tror at enda flere kan lære enda mer. Osloskolen gjør det best i Norge. Vårt mål er at vi skal ligge på eller over Oslosnittet. Sinsen skole oppnår stadig bedre resultater! Les mer på minosloskole.

Våre mål