1. trinn

Bjørn velkommen

Barna på 1.trinn holder til på basen og i klasserommene. I løpet av uken kan barna være med på mange forskjellige aktiviteter for eksempel uteaktiviteter, gymsal, sjakkurs, kor og formingsaktiviteter. Vi samarbeider tett med skolen og holder på med mye av det samme som skjer i klasserommet, bare på en annen måte.