2. trinn

Smykker

På denne basen er det ca. 100 barn til sammen. 2.trinnselevene holder til i matsalen og på 2.trinnsbasen.
Santigi er baseleder. 
I løpet av uken kan barna være med på mange forskjellige aktiviteter for eksempel svømming, gymsal, formingsaktiviteter og konstruksjon.