Hovedseksjon

2. trinn

Basebilde 2.trinn

Vi har sambruk med skolen, og benytter klasserommene til aktiviteter i AKS-tiden. I tillegg til klasserommene bruker vi også spesialrom som biblioteket, gymsalen, svømmehallen m.m. til mange morsomme aktiviteter som spill, kunstruksjonslek, kunst og kreativitet, fysisk aktivitet og lek. 

På 2. trinn har vi mange engasjerte voksne med ferdigheter innen forskjellige områder. I løpet av året har vi aktiviteter innenfor alle temaområdene i rammeplanen, for eksempel AKS- kor, svømming, capoeira, teaterlek, turer i nærmiljøet og hiphop-kurs.

 

Følgende ansatte jobber på AKS 2.trinn:

Baseleder: Lorena

 

Assistenter og barne- og ungdomsarbeidere:

Marta, Hagar, Oliwia, Veronica, Darius, Leila og Aida