Hovedseksjon

3. trinn

base 4

Barna blir tatt godt vare på av engasjerte voksne med forskjellige ferdigheter som gir et bredt spekter av aktiviteter å velge mellom. Svømming, formingsaktiviteter, lek og aktivitet i gymsal og Sinsen voices (kor) er noe av det barna kan delta i.

 

Morgenåpent kommer til å fortsette å være i matsalen.

Vi kommer til å fortsette med opprop og spising i klasserommet rett etter skoletid, før vi går over til å ha ulike aktiviteter i matsalen, ute, gymsalen eller på enkelte klasserom.

 

Følgende ansatte jobber på 3.trinn på AKS:

Baseleder: Patrik

Assistenter/barne- og ungdomsarbeidere:

Anoop, Maya, Petter, Marcus, Frid og Oskar