Hovedseksjon

4. trinn

Tur i skog

 Her får barna utfolde seg aktivt og kreativt med høyt fokus på medvirkning i egen AKS hverdag. Engasjerte voksne har fokus på å gjøre siste året på AKS ekstra spesielt og sørge for at de tar med seg ferdigheter og kreativitet videre i skolen.