Hovedseksjon

4. trinn

Tur i skog

Her får barna utfolde seg aktivt og kreativt med høyt fokus på medvirkning i egen AKS hverdag. Engasjerte voksne har fokus på å gjøre siste året på AKS ekstra spesielt og sørge for at de tar med seg ferdigheter og kreativitet videre i skolen. 

4.trinn har ulike aktiviteter som legobygging etter instruksjoner, naturfagseksperimenter, ballaktiviteter ute og inne, gaming m.m.

 

Følgende ansatte jobber på 4.trinn på AKS:

Baseleder: Emma

Assistenter/barne- og ungdomsarbeidere:

Iva, Alex, Claudionor, Sara, Arthur og Mads